Areál Výstaviště Praha Holešovice

Následuje popis cesty.

Pro pozdější čtení či zobrazení v jiných aplikacích zde nabízíme také "Offline Word podobu popisu trasy".

Obsah:

Cesta tam
Stručný popis cesty tam (tramvaj Výstaviště)
Podrobný popis cesty tam (tramvaj Výstaviště)
Cesta zpět
Stručný popis cesty zpět
Podrobný popis cesty zpět
Kontakt

Cesta tam

Stručný popis cesty tam (tramvaj Výstaviště)

Pokud přijedete tramvají, která zde má konečnou, po výstupu na chodník máte areál výstaviště před sebou. Vydejte se velmi mírně vpravo, směr jedna hodina dle pomyslných ručiček na ciferníku. Cestou míjíte po pravé ruce fontánu a cca za 80 metrů dojdete k pokladně výstaviště, kde je váš cíl.
Přijedete-li tramvají od zastávky Holešovice, linkou, která odtud pokračuje dále, vystoupíte na klasický tramvajový ostrůvek. Z něj musíte přejít na chodník.
Ozvučený přechod se nachází před začátkem tohoto ostrůvku.
Až přejdete, před vámi bude široká asfaltová plocha s třemi fontánami. Tudy musíte projít.
Přibližně za 65 metrů dojdete k pokladně výstaviště, což je Váš cíl.

Podrobný popis cesty tam (tramvaj Výstaviště)

Popis cesty se liší podle toho, zdali přijedete tramvají, která má zastávku Výstaviště jako svou konečnou nebo tramvají, která pokračuje dále.

Pokud přijedete tramvají od zastávky Nádraží Holešovice a zde v zastávce Výstaviště linka končí, po výstupu na chodník si nechte tramvaj za zády. Před Vámi je areál výstaviště a vy půjdete mírně doprava. Směr jedna hodina, podle hodinových ručiček na ciferníku.

Tedy velmi mírně vpravo. Váš cíl je přibližně 80 metrů před Vámi. Cestou projdete mezi sloupky a poté tam mohou být i stolečky venkovní kavárny. Minete fontánu po pravé ruce. Po 80 metrech bude před Vámi malý domek, což je pokladna výstaviště a Váš cíl.

Přijedete-li od nádraží Holešovice tramvají, která zde nekončí, po výstupu na ostrůvek se dáte doleva, minete kovový označník zastávky a nízký sloupek s tlačítkem přechodu. Následovně ostrůvek klesne na úroveň vozovky. Zde se pro přechod vozovky otočte vpravo, bude tak před Vámi ozvučený přechod přes jeden pruh vozovky.
Ten přejděte. Na protějším chodníku budete pokračovat rovně s přechodem za zády. Před Vámi je široká asfaltová plocha s třemi fontánami. Tudy musíte projít.
Půjdete tedy pořád rovně přibližně 65 metrů, pokud bude před Vámi jedna z fontán, jděte tak, abyste ji měli po levé ruce. Pokračujete dál, až dojdete k malému domku - pokladně výstaviště, což je Váš cíl.

Pokud přijedete tramvají ve směru nádraží Holešovice, po výstupu se dáte po ostrůvku doprava. Jděte po levé straně ostrůvku. Ostrůvek pak skončí a vy pokračujete rovně po vozovce, kdy po levé ruce máte nízkou betonovou bariéru, podél které dojdete na její konec. Na konci se otočíte doprava a bude před Vámi ozvučený přechod přes koleje, následovaný přechodem přes silnici.

Přejdete tedy tramvajové koleje a pak budete mít po pravici ostrůvek v opačném směru. Zde na jeho začátku je sloupek s tlačítkem přechodu.

Pokračujte přes ozvučený přechod, vede přes jeden pruh vozovky.

Na protějším chodníku budete pokračovat rovně s přechodem za zády. Před Vámi je široká asfaltová plocha s třemi fontánami. Půjdete pořád rovně přibližně 65 metrů, pokud bude před Vámi jedna z fontán, jděte tak, abyste ji měli po levé ruce. Pokračujete dál. Po 65 metrech bude před Vámi malý domek, což je pokladna výstaviště a Váš cíl.

Cesta zpět

Stručný popis cesty zpět

Vyjdete z areálu výstaviště a dojdete až k rušné vozovce před Vámi. Kde je zastávka tramvají Výstaviště.

Pokud chcete jet tramvají, která tady začíná, tak u vozovky zatočíte doprava a půjdete až k odbočce doprava, kde v přímém směru přejdete koleje točny tramvají a jste na zastávce směr nádraží Holešovice.

Podrobný popis cesty zpět

Vyjdete z areálu výstaviště a půjdete přímo k rušné ulici před Vámi. Jakmile projdete mezi nízkými sloupky, tak máte dvě možnosti.

První: Na tramvaje, které zde pokračují směr od nádraží Holešovice či naopak k němu.

Projděte mezi sloupky, čímž dojdete k vozovce. Dejte se podél ní doprava, minete dva přístřešky zastávky a následuje sloup, kde je tlačítko přechodu. Přejdete jeden pruh vozovky a dáte se doleva na ostrůvek, kde je hned kovový označník zastávky tramvají jedoucích od nádraží Holešovice. Pro tramvaje v opačném směru ještě přejděte koleje a pak za nimi se dejte směrem vlevo, až dojdete na daný ostrůvek.

Raději ale doporučujeme se tady nechat převést na potřebný ostrůvek. Je zde málo orientačních bodů.

Druhá možnost: Pokud chcete jet směrem k nádraží Holešovice, bezpečnější je jet tramvají, která zde začíná. Jakmile dojdete k nízkým sloupkům, zatočíte doprava a držíte se jich po levé ruce. Ty Vás dovedou, až ke kolejím točny tramvají, kterou v přímém směru přejdete a stojíte na zastávce směr nádraží Holešovice.

Kontakt

Popis trasy vytvořilo
Navigační centrum SONS ČR
www.sons.cz
navigace.sons.cz

Pro další případné upřesnění trasy se s námi neváhejte spojit:
Tel: 221 462 412
Email: navigace@sons.cz
Šťastnou cestu!

a