Atletický klub Olomouc

Následuje popis cesty.

Pro pozdější čtení či zobrazení v jiných aplikacích zde nabízíme také "Offline Word podobu popisu trasy".

Obsah:

Cesta tam
Stručný popis cesty tam (tramvaj Envelopa)
Podrobný popis cesty tam (tramvaj Envelopa)
Stručný popis cesty tam (autobus Envelopa)
Podrobný popis cesty tam (autobus Envelopa)
Cesta zpět
Stručný popis cesty zpět
Podrobný popis cesty zpět (tramvaj)
Podrobný popis cesty zpět (autobus)
Kontakt

Cesta tam

Stručný popis cesty tam (tramvaj Envelopa)

Pokud přijedete tramvají jedoucí směrem k zastávce Tržnice, po výstupu na ostrůvek v ulici třída Kosmonautů se dáte doprava. Na konci ostrůvku přejdete doleva přes přechod.

Přijedete-li tramvají v opačném směru, po výstupu půjdete vlevo a hned za kovovým označníkem zastávky přejdete doleva přes přechod.

Odtud je popis cesty stejný pro oba směry.

Na protějším chodníku se otočíte doleva a půjdete ulicí třída Kosmonautů přibližně 150 metrů. Tady pozor, držte se pravé strany chodníku, protože v levé části je cyklostezka. Na křižovatce pokračujete rovně přes přechod a po dalších 30 metrech je po pravé ruce vstup do areálu atletického stadionu. Vejdete do areálu a budete pokračovat až k budově před Vámi. Zde zatočíte doprava a na konci budovy doleva. Váš cíl je přibližně 30 metrů mírně vpravo.

Podrobný popis cesty tam (tramvaj Envelopa)

Pokud přijedete tramvají jedoucí směrem k zastávce Tržnice, po výstupu na ostrůvek v ulici třída Kosmonautů půjdete vpravo. Se zábradlím po levé ruce dojdete až na jeho konec, kde se otočíte doleva a přes neozvučený přechod přejdete jeden pruh vozovky.

Přijedete-li tramvají v opačném směru, po výstupu se dáte doleva a hned za kovovým označníkem zastávky se otočíte vlevo a bude před Vámi neozvučený přechod. Přejdete koleje, ostrůvek tramvají v opačném směru a jeden pruh vozovky.

Odtud je popis cesty stejný pro oba směry.

Na chodníku se otočíte doleva a půjdete ulicí třída Kosmonautů přibližně 150 metrů. Tady pozor, držte se pravé strany chodníku, protože v levé části je cyklostezka. Přibližně po 150 metrech trávník po pravé ruce končí a je zde odbočka vpravo do ulice 17. listopadu. Před Vámi bude ozvučený přechod přes ulici 17. listopadu, přes který přejdete a pokračujete rovně ulicí třída Kosmonautů. Hned za přechodem jsou dvě odbočky chodníku doprava. Jedna do ulice 17. listopadu a druhá mírně doprava, směrem do trávy. Vy ale pokračujete rovně ulicí třída Kosmonautů. Pozor, stále je součástí chodníku i cyklostezka. Přibližně po 30 metrech je chodník přerušen vjezdem do areálu atletického stadionu. Zde zatočíte doprava a projdete bránou do areálu. Budete pokračovat až k budově před Vámi, kde půjdete vpravo až na konec budovy. Zde na rohu půjdete vlevo.

Váš cíl je přibližně 30 metrů mírně doprava. Směr jedna hodina, kde 12 je přímý směr.

Stručný popis cesty tam (autobus Envelopa)

Pokud přijedete autobusem jedoucí směrem k zastávce Tržnice, případně od hlavního nádraží, po výstupu v ulici 17. Listopadu se dáte doleva. Držte se pravé strany chodníku a jděte přibližně 140 metrů, až po pravé ruce bude vjezd do areálu atletického stadionu.

Přijedete-li autobusem v opačném směru, tak po výstupu v ulici 17. listopadu se dáte doprava a půjdete až na křižovatku. Zde zatočíte doprava do ulice třída Kosmonautů. Po dalších 30 metrech je po pravé ruce vstup do areálu atletického stadionu.

V areálu budete pokračovat až k budově před Vámi, kde zatočíte doprava a na konci budovy doleva. Váš cíl je přibližně 30 metrů mírně doprava.

Podrobný popis cesty tam (autobus Envelopa)

Pokud přijedete autobusem jedoucí směrem k zastávce Tržnice případně od hlavního nádraží, po výstupu v ulici 17. Listopadu se dáte doleva. Držte se pravé strany chodníku a jděte přibližně 140 metrů, až bude chodník přerušen vjezdem do areálu atletického stadionu.

Cesta se celou dobu velice mírně stáčí vpravo, ale je to tak mírně, že to nezaznamenáte.

Pro vstup do vjezdu do atletického stadionu zatočíte doprava a projdete bránou do areálu. Budete pokračovat až k budově před Vámi, kdy pak půjdete vpravo podél ní. Na jejím konci zahnete vlevo. Váš cíl je přibližně 30 metrů mírně doprava. Směr jedna hodina, kde 12 je přímý směr.

Přijedete-li autobusem v opačném směru, po výstupu v ulici 17. listopadu se dáte doprava. Hned za zastávkou je po levé ruce vjezd do právnické fakulty. Přejdete vjezd a pokračujete rovně ulicí 17. listopadu. Držíte se levé strany chodníku, protože v pravé části je cyklostezka. Přibližně po 110 metrech tráva po levici skončí a vy zde zahnete vpravo. Před Vámi bude ozvučený přechod přes ulici 17. listopadu, přes který přejdete a budete pokračovat rovně ulicí třída Kosmonautů. Hned za přechodem míjíte dvě odbočky chodníku doprava. Jednu do ulice 17. listopadu a druhou mírně doprava, směrem k trávníku. Vy ale pokračujete rovně ulicí třída Kosmonautů. Pozor, stále je součástí chodníku i cyklostezka. Je v levé části, proto se držte napravo. Přibližně po 30 metrech je chodník přerušen vjezdem do areálu atletického stadionu. Tady zatočíte doprava a projdete bránou do areálu. Budete pokračovat až k budově před Vámi. Pokračujete podél ní doprava až na konec budovy. Na rohu zatočíte doleva. Váš cíl je přibližně 30 metrů mírně doprava. Směr jedna hodina, kde 12 je přímý směr.

Cesta zpět

Stručný popis cesty zpět.

Vyjdete z areálu ven a dáte se doleva. Na křižovatce máte autobusy po levé ruce v ulici 17. listopadu a tramvaje před sebou v ulici třída Kosmonautů.

Autobusy v ulici 17. listopadu jedou směrem k tržnici případně autobus od hlavního nádraží. Pokud potřebujete autobusy v opačném směru, tak ulici 17. listopadu přejdete na druhou stranu.

K tramvajím přejdete ulici 17. listopadu a pokračujete ulicí třída kosmonautů. U přechodu jsou tramvajové ostrůvky. Před kolejemi doprava, budete na ostrůvku směr zastávka Tržnice. Opačný směr je až za kolejemi doprava.

Podrobný popis cesty zpět (tramvaj)

Vyjdete z areálu ven a půjdete přibližně 10 metrů rovně. Jakmile se dostanete k vozovce, tak zatočíte doleva a půjdete po chodníku ulicí třída Kosmonautů. Držte se levé strany chodníku. Přibližně po 30 metrech bude po levé ruce ulice 17. listopadu a před Vámi ozvučený přechod přes ni. Ulici 17. listopadu přejdete a pokračujete rovně ulicí třída Kosmonautů. Stále se držíte levé strany chodníku a trávy. Přibližně po 150 metrech narazíte po levé ruce, na odbočku chodníku. Tady se otočíte doprava a přejdete cyklostezku a dojdete až k vozovce, kde bude před Vámi neozvučený přechod na tramvajové ostrůvky.

Pokud chcete jet směrem tržnice, přejdete jeden pruh vozovky a na ostrůvku se dáte doprava, kde na jeho konci je kovový označník zastávky.

V opačném případě přejdete pruh vozovky, tramvajový ostrůvek, koleje a na dalším ostrůvku se dáte doprava, kde je hned kovový označník zastávky.

Podrobný popis cesty zpět (autobus)

Vyjdete z areálu ven.

Pokud chcete autobus jedoucí směrem k tržnici, případně jedoucímu od hlavního nádraží, hned po východu z areálu se dáte chodníkem doleva. Držte se pravé strany chodníku. Přibližně po 30 metrech minete odbočku doprava a pokračujete rovně po chodníku. Ten se stáčí mírně doleva. Po pravé ruce je trávník a na jeho konci dojdete k vozovce, kde začíná autobusová zastávka. Kovový označník zastávky je přibližně o dalších 20 metrů dál.

Pokud potřebujete opačný směr autobusu, po východu z areálu půjdete přibližně 10 metrů rovně. Jakmile se dostanete k vozovce, zatočíte doleva a půjdete po chodníku ulicí třída Kosmonautů. Držte se levé strany chodníku. Přibližně po 30 metrech bude po levé ruce ulice 17. listopadu a před Vámi ozvučený přechod přes ni. Ulici 17. listopadu přejdete a zatočíte do ní. Půjdete přibližně 110 metrů s trávou po pravé ruce. Pak přejdete vjezd k právnické fakultě a přibližně 20 metrů za vjezdem máte po levé ruce kovový označník zastávky.

Kontakt

Popis trasy vytvořilo:
Navigační centrum SONS ČR
www.sons.cz
navigace.sons.cz

Pro další případné upřesnění trasy se s námi neváhejte spojit:
Tel: 221 462 412
Email: navigace@sons.cz

Šťastnou cestu!


 

a