Amfiteátr Jihlava

Následuje popis cesty.

Pro pozdější čtení či zobrazení v jiných aplikacích zde nabízíme také "Offline Word podobu popisu trasy".

Obsah:

Cesta tam
Stručný popis cesty tam (autobus Gorkého)
Podrobný popis cesty tam (autobus Gorkého)
Cesta zpět
Stručný popis cesty zpět
Podrobný popis cesty zpět
Kontakt

Cesta tam

Stručný popis cesty tam (autobus Gorkého)

Pokud přijedete autobusem, který pokračuje k hlavnímu nádraží případně do zastávky Horní Kosov, po výstupu v ulici Havlíčkova se dáte doleva a pak na křižovatce doprava do ulice Gorkého.

Pokud přijedete v opačném směru, po výstupu půjdete vpravo ulicí Havlíčkova 50 metrů k přechodu. Ulici Havlíčkova přejdete na protější chodník, kde se dáte vpravo, takže se vracíte. Dojdete ke křižovatce s ulicí Gorkého. Nejdřív ulici Gorkého přejděte a pak do ní zatočte.

Odtud je popis pro oba směry stejný.

Pokračujete ulicí Gorkého až na její konec, kde přejdete ulici úvoz v přímém směru a pak se dáte vpravo až na roh s ulicí na Stoupách.

Na rohu zahnete doleva a ulicí na Stoupách půjdete přibližně 500 metrů. Ulice se různě vlní a chodník je nejdřív na levé straně, pak na pravé. Po 500 metrech ulice zatočí doleva a v zatáčce po levé straně je vysoký strom a u něj je Váš cíl.

Podrobný popis cesty tam (autobus Gorkého)

Pokud přijedete autobusem, který pokračuje k hlavnímu nádraží případně do zastávky Horní Kosov, po výstupu v ulici Havlíčkova se dáte doleva a přibližně po 25 metrech dojdete ke křižovatce. Po pravé ruce máte ulici Gorkého, do které zatočíte.

Pokud přijedete v opačném směru, po výstupu se dáte doprava ulicí Havlíčkova. Držte se pravé strany chodníku, kde Vám brzy začne zábradlí. Podél zábradlí dojdete na jeho konec, kde máte po pravé ruce neozvučený přechod, který je dvakrát přerušený ostrůvkem bezpečí. Přecházíte vždy jeden pruh vozovky a poslední část přechodu zatáčí mírně doprava. Na protějším chodníku zatočíte doprava a z mírného kopce se napojíte na hlavní chodník. Pokračujete rovně s trávou po pravé ruce až ke křižovatce s ulicí Gorkého, kterou máte po levé ruce. Nejdřív ulici Gorkého přejdete a pak do ní zatočíte.

Odtud je popis pro oba směry stejný.

Pokračujete ulicí Gorkého přibližně 150 metrů s budovou po pravé ruce až na její konec. Jakmile ulice a budova skončí, dojdete rovně k neozvučenému přechodu přes ulici Úvoz. Tu přejdete a dojdete až k budově před Vámi, kde zahnete vpravo.

Po pár metrech budova po levé ruce skončí a vy zatočíte doleva za roh. Tím vejdete do ulice Na Stoupách. Pokračujete s budovou po levé ruce. Přibližně po 50 metrech budovu vystřídá plot a ulice se stočí mírně doprava. Přibližně po 90 metrech minete po levici vchod do areálu atletického stadionu. Pokračujete rovně ulicí Na Stoupách s plotem po levici. Přibližně po 140 metrech chodník skončí a proto se přesunete na pravou stranu ulice, kde chodník pokračuje. Provoz je tady minimální a není zde ani přechod. Po chodníku pokračujete dalších 240 metrů s trávou po pravé ruce. Po 240 metrech chodník opět končí a přes ulici na levé straně pod velkým stromem je Váš cíl.

Cesta zpět

Stručný popis cesty zpět

Ulicí Na stoupách se vydáte doprava a po 500 metrech zatočíte doprava do ulice Úvoz. Tu po 15 metrech přejdete vlevo přes přechod, čímž s přechodem za zády vejdete do ulice Gorkého. Dojdete na její konec.

Pokud se dáte doleva, tak přibližně po 50 metrech budete na zastávce autobusu Gorkého jedoucímu k hlavnímu nádraží případně do zastávky Horní Kosov.

Pokud potřebujete opačný směr, tak na konci přejdete doprava ulicí Gorkého a pokračujete rovně ulicí Havlíčkova, kterou na přechodu přejdete a dáte se doleva, kde po přibližně 50 metrech je zastávka autobusu Gorkého.

Podrobný popis cesty zpět

Vydáte se doprava ulicí Na stoupách. Nejdřív jdete po levém chodníku až na jeho konec, pak se přesunete na pravý chodník a dojdete až na křižovatku s ulicí úvoz. Zatočíte doprava a přibližně po 15 metrech je na zemi reliéfní dlažba, která značí přechod po levé ruce. Přejdete přes neozvučený přechod ulici Úvoz a s přechodem za zády pokračujete rovně ulicí Gorkého. S budovou po levé ruce dojdete až na křižovatku s ulicí Havlíčkova.

Pokud se dáte doleva, tak přibližně po 50 metrech budete na zastávce autobusu Gorkého jedoucímu k hlavnímu nádraží případně do zastávky Horní Kosov.

Pokud potřebujete opačný směr, tak na konci ulice Gorkého se otočíte doprava a přejdete ulici Gorkého. Pokračujte rovně ulicí Havlíčkova a držíte se levé strany chodníku, kde je trávník. Jakmile trávník skončí, tak máte po levé ruce neozvučený přechod přes ulici Havlíčkova, který je dvakrát přerušený ostrůvkem bezpečí. Po přejítí první části přechodu, se přechod stočí mírně doleva. Na protějším chodníku zatočíte doleva a přibližně po 50 metrech je zastávka autobusu Gorkého.

Kontakt

Popis trasy vytvořilo
Navigační centrum SONS ČR
www.sons.cz
navigace.sons.cz

Pro další případné upřesnění trasy se s námi neváhejte spojit:
Tel: 221 462 412
Email: navigace@sons.cz

Šťastnou cestu!


 

a