Noční běh pro Světlušku

Běžky nebo pěšky? Je to na vás.

Noční běhy Pro Světlušku 2021

Příručka „Organizační a režimová opatření“

Opatření vycházejí z aktuálně platných opatření Ministerstva zdravotnictví v oblasti kultury a sportovních akcí. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu organizačních a režimových opatření akce v závislosti na změně mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Každý pracovník a účastník se při vstupu do areálu zavazuje dodržovat pravidla daná touto příručkou, která je platná pro všechny akce v rámci Nočního běhu pro Světlušku 2021 v Plzni, Brně, Praze, Ostravě, Jihlavě a Olomouci.

Pro koho jsou organizační a režimová opatření určena?

 • Pracovníkům pořadatele
 • Pracovníkům externí produkce
 • Dobrovolníkům
 • Fotografům, zástupcům médií
 • Pracovníkům ostrahy
 • Pracovníkům partnerských expozic, stanovišť
 • Účastníkům, tj. běžcům
 • Účinkujícím

Jakou situaci lze předpokládat?

Prokázání bezinfekčnosti pro vstupu do areálu u všech osob starších 6 let.

Ochrana nosu a úst – pouze ve vnitřních prostorech (např. šatny, toalety) a ve venkovních prostorech, kde je obtížné dodržet doporučené rozestupy 1,5m (např. kontrola bezinfekčnosti, výdej startovních balíčků).

Okamžitá kapacita areálu – budeme upravovat dle aktuálních opatření, počet vstupenek v prodeji je stejný, nebo menší než maximální povolený počet účastníků dle aktuálních opatření

Stravovací služby – rozestupy 1,5 metru – podle platného mimořádného opatření pro gastro provozy

Šatny a toalety – bez omezení za dodržení zvýšených hygienických opatření

Jak se bude prokazovat bezinfekčnost u účastníků?

Vstup bude povolen pouze účastníkům:

 • s negativním antigenním testem ne starším než 72 hodin nebo PCR testem ne starším než 7 dní
 • s ukončeným očkováním proti COVID-19 s certifikátem: https://ocko.uzis.cz/
 • po prodělaném onemocnění COVID-19 s certifikátem: https://ocko.uzis.cz/

U dětí do 6 let není prokázání bezinfekčnosti požadováno.

Jak se bude prokazovat bezinfekčnost u všech ostatních účastníků zapojených do organizace a produkce akce?

Vstup bude povolen pouze pracovníkům:

 • s negativním PCR testem (test ne starším než 48 hodin)
 • po ukončeném očkování proti COVID-19 s certifikátem: https://ocko.uzis.cz/
 • po prodělaném onemocnění COVID-19 s certifikátem: https://ocko.uzis.cz/

Jak budeme regulovat kapacitu areálu a počtu běžců?

 • vstupenky je možné zakoupit pouze v předprodeji
 • počet vstupenek v prodeji je stejný, nebo menší než maximální počet účastníků dle aktuálních vládních opatřeních
 • nahlášení akce nad 1000 osob Krajské hygienické stanici

Jaká zvýšená hygienická opatření na místě budou?

 • desinfekce rukou na všech klíčových místech (registrace, šatny, občerstvení, toalety)
 • ochrana nosu a úst
 • management front
 • v případě zpřísnění podmínek bude zrušen hromadný start a bude se startovat průběžně
 • výzva k dodržování rozestupů
 • moderace, DJ, další vystoupení; šatny – bez omezení za zvýšených hygienických opatření
 • nápojový servis a stravovací služby – konzumace pouze „na stání“, rozestupy 1,5 metru
 • personál na registracích, občerstvovacích stanicích a partnerských expozicích má povinnost mít po celou dobu zakrytá ústa a nos


 

Aktualizováno 6.8.2021


Odpovědný pracovník za Organizační a režimová opatření: Mgr Gabriela Drastichová, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu